Giới thiệu dòng sản phẩm Tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ điện tử – Mang niềm tin thương hiệu đến cho khách hàng của bạn!

Giới thiệu dòng sản phẩm Tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ điện tử – Mang niềm tin thương hiệu đến cho khách hàng của bạn!

Mã truy xuất là mã nhảy không trùng lặp, tự sinh trong hệ thống, được mã hóa thành hình ảnh ma trận 2 chiều QRCODE. Khi người tiêu dùng sử dụng phần mềm đọc mã QR Code được cài đặt trên smartphone, tablet để quét mã truy xuất, mọi thông...Xem tiếp