Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 của Bộ GTVT

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 12/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Tiếp tục duy trì công tác triển khai thực hiện Quyết định số 382/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 410/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu;  Xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các cán bộ công chức, viên chức trong ngành giao thông vận tải.

Đồng thời cũng tăng cường tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức tới các tổ chức, cá nhân các quy định của pháp luật, chính sách không vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hoặc hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng; trong đó có nội dung phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm soát chặt chẽ tại các đầu mối giao thông (bến xe, nhà ga, cảng) và các trạm kiểm tra tải trọng phương tiện; Tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng của ngành giao thông vận tải với các ngành chức năng khác trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả giữa các lực lượng chức năng, người dân, các cơ quan thông tin báo chí tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Kế hoạch cũng tăng cường xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đặc biệt là người đứng đầu để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực mình phụ trách; Hạn chế và ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không và hàng hải; Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan khi có yêu cầu; Tổ chức tập huấn nhận biết hàng giả, kiến thức, kỹ năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở các chuyên ngành; nắm vững diễn biến tình hình để kịp thời giải quyết triệt để hiện tượng lợi dụng loại hình để vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kém chất lượng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá; Quyết định số 05/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Kế hoạch 410/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

Kế hoạch cũng nêu ra yêu cầu cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đối với từng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Viết Bình luận

Bài viết cùng danh mục: